top of page

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai

Updated: Mar 27

No šī gada 15. marta līdz 15. aprīlim dzīvnieku īpašnieki var pieteikties valsts atbalstam, lai saņemtu finansējumu par lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanu (LDGRS).

Atbalsta mērķis ir saglabāt apdraudētās lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes Latvijā - govis, cūkas, aitas, kazas un zirgus. Atbalsta apmērs ir paredzēts robežās no 150 – 260 eiro par dzīvnieku.


Pieteikties atbalstam var dzīvnieku audzētājs:

 • kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;

 • kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz vienu gadu un apņemas šajā periodā minēto dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašos apstākļos, kad izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst audzēšanas programmā noteiktajām prasībām, slimības dēļ, dzīvnieks miris dabiskā nāvē vai noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams. Saistības stājas spēkā ar dienu, kad atbalsta pretendents  saņem atbalsta maksājumu.


Atbalsts par  vietējas apdraudētās šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku saglabāšanu Latvijas teritorijā paredzēts šādā apmērā:

 • par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem – 180 euro;

 • par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem – 170 euro;

 • par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem – 205 euro;

 • par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem – 200 euro;

 • par Latvijas baltās cūku šķirnes sivēnmāti, kuras dzīvmasa ir lielāka par 50 kilogramiem, un kuili – 250 euro;

 • par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku – 80 euro;

 • par Latvijas vietējās kazu šķirnes vecā tipa dzīvnieku – 80 euro;

 • par Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem – 260 euro;

 • par Latvijas ardeņa zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem – 250 euro;

 • par Latgales rikšotāju zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem – 250 euro.

Pieteikumi ir jāiesniedz Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Plašāka informācija par valsts atbalsta pasākuma noteikumiem ir skatāma LAD tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darbadienās no plkst. 8.00 – 20.00).Avots: Lauku atbalsta dienests

Commentaires


bottom of page