top of page

Latvijas tradicionālā ārstniecības auga biškrēsliņalapu ekstrakta zāļu formu izstrāde un tā ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu un pretparazitāru kontroli.Projekta Nr.: 22-00-A1612-000007

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2022. - 30.06.2025.


Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest praksē jaunu, inovatīvu

fitopreparātu bola zāļu formās, kas satur pētījumos in vitro pārbaudītu Latvijas florai raksturīgu biškrēsliņu lapu ekstraktu ar tam piemītošu pretparazitāru ietekmi.


Vadošais partneris:

  • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Sadarbības partneri:

  •  Rīgas Stradiņa universitāte

  • SIA “Mikaitas”

  • ZS “Ceļmalas”

  • ZS “Trejdeviņi Trešelnieki”

  • Pašnodarbināta persona Nata Mālniece

  • Pašnodarbināta persona Andris Pridāns

  • Pašnodarbināta persona Raimonds Šnore

  • Lopkopības saimniecību asociācija

Projekta apraksts: Pētījumā plānots izstrādāt biškrēsliņu lapu ekstrakta

liofilizātu, kas tiks iestrādāts bola zāļu formās, un in vivo tiks pētīta tā

pretparazitārā ietekme, fitopreparāta nekaitīgums un ietekme uz aitu

gremošanas kanāla mikrobiotu.


Projekta laikā tiks veicināta sadarbība starp aitu audzētājiem un

starpnozaru pētniekiem, lai risinātu šīs nozares praktiskās vajadzības.

Nozares galvenais ieguvums un mērķis ir praksē izmantot zinātniski

pierādītus, efektīvus, dzīvniekam un videi nekaitīgus, jaunus bioloģiskus

fitopreparātus – pretparazitārās kontroles līdzekļus, kas vienlaikus

uzlabotu dzīvnieku gremošanas sistēmas mikrobiotu. 


Jauna fitopreparāta izstrāde dzīvniekiem lietošanā ērtā zāļu formā ļautu

samazināt praksē lietoto ķīmisko pretparazitāro līdzekļu lietošanu, tā

samazinot izmaksas lauksaimniecībā par medikamentu iegādi un

potenciālajiem zaudējumiem pretparazitāro līdzekļu rezistences gadījumā,

kas vienlaikus samazina dzīvnieka produktivitāti un negatīvi ietekmē

dzīvnieka labturību, kā arī nodrošinot bioloģiski tīras gaļas produkcijas

iegūšanu. Pretparazitāro līdzekļu lietošanas mazināšana veicinātu

ekoloģiskākas vides attīstību, kā arī vienlaikus samazinātu parazītu

kontamināciju kūtī, ganībās un vidē.


Projekta papildus uzdevums ir novērtēt biškrēsliņa ietekmi uz zarnu

mikrobiotu, tai skaitā, lai kontrolētu aktuālu vides infekciju – klostridiozi,

kas izraisa biežu dzīvnieku nāvi un papildus izdevumus ārstniecībā un

vakcīnas izmantošanā, kas Latvijā nav pieejama.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku

attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 


Publikācijas

Šukele, R.; Lauberte, L.; Kovalcuka, L.; Logviss, K.; Bārzdiņa, A.;

Brangule, A.; Horváth, Z. M.; Bandere, D. Chemical Profiling and

Antioxidant Activity of Tanacetum vulgare L. Wild-Growing in

Latvia. Plants 2023, 12(10),

Teterovska, R.; Sile, I.; Paulausks, A.; Kovalcuka, L.; Koka, R.; Mauriņa,

B.; Bandere, D. The Antioxidant Activity of Wild-Growing Plants

Containing Phenolic Compounds in Latvia. Plants 2023, 12(24),
Comentarios


bottom of page