top of page

Par nodoto svaigpienu Latvijas piensaimnieki joprojām saņem zemāko samaksu starp visām ES valstīm

Kā liecina Eiropas Komisijas Piena tirgus novērošanas centra dati, Latvijā piena lopkopības nozarē turpina saglabāties negatīva tendence. Janvāra mēnesī Latvijā joprojām bija zemākā svaigpiena iepirkuma cena visā Eiropas Savienībā - 38,47 EUR/100kg jeb aptuveni 0,38 EUR/litrā. Lai arī pērnā gada pēdējais ceturksnis liecināja par minimālu svaigpiena iepirkuma cenas pieaugumu, Latvijas piena nozare turpina būtiski atpalikt no citām Eiropas Savienības valstīm, un cenas valstī ir krasi zemākas kā vidēji ES – 45,94 EUR/100kg. Tādējādi ES valstu piensaimnieki vidēji saņem gandrīz par 20% vairāk kā Latvijas piensaimnieki.


Salīdzinājumā ar Baltijas valstīm, mūsu tuvākajiem kaimiņiem Lietuvu (42,78 EUR/100kg) un Igauniju (43,00 EUR/100kg), svaigpiena iepirkuma cena Latvijā joprojām bijusi par aptuveni 10% zemāka. Savukārt Polijā, svaigpiena iepirkuma cena bija 47,43 EUR/100kg, kas uz doto brīdi ir pat par 23,29% vairāk salīdzinājumā ar Latviju!


“Absolūtos skaitļos, Latvijas piensaimnieki pēdējos divpadsmit mēnešos salīdzinājumā ar Igauniju par to pašu saražoto svaigpienu ir saņēmuši ~ 66 miljonus EUR mazāk! Pat nerunājot par salīdzinājumu ar Poliju, kur Latvijas piensaimnieki salīdzinājumā saņēma par ~ 87 miljoniem eiro mazāk! Nav vispār saprotams, par kādu “vienlīdzīgu” konkurenci varam runāt, ja piena lopkopības nozare Latvijā reāli turpina cīnīties par savu izdzīvošanu,” uzsver Lopkopības saimniecību asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Miezītis.


Kā vienu no iespējamajiem risinājumiem un atbalsta sniegšanu nozarei, Lopkopības saimniecību asociācija redz De minimis atbalsta likmes palielināšanu piena lopkopības nozarē strādājošajām saimniecībām – līdzšinējo 25 000 eiro vietā, aicinot palielināt atbalstu līdz 125 000 eiro. Tāpat finansiālo slogu varētu mazināt ar lauksaimniecībā izmantojamās bezakcīzes dīzeļdegvielas limitu pārskatīšanu, jo atšķirībā no citām nozarēm, piena lopkopībā tā nepieciešama visu gadu.


————— 


Lopkopības saimniecību asociācija apvieno vairāk nekā 50 biedrus, pārstāvot ražojošās Latvijas lopkopības saimniecības un kuras galvenais mērķis ir pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības nozares lopkopju intereses Latvijas un Eiropas mērogā. Pārstāvēt lauksaimnieku vajadzības un intereses, veidojot stabilu un uz ražošanas attīstību vērstu Latvijas lauksaimniecības nozari, vienojot Latvijas ražojošos lopkopības uzņēmumus un saimniecības kopīgā nostājā, kā arī iestāties un cīnīties par godīgiem un samērīgiem atbalsta mehānismiem.Comments


bottom of page