top of page
Cattle at Sunrise

PAR MUMS

Lopkopības saimniecību asociācija (LSA) apvieno jau vairāk nekā 50 biedrus, pārstāvot ražojošās Latvijas lopkopības saimniecības. LSA galvenais mērķis ir pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības nozares lopkopju intereses Latvijas un Eiropas mērogā. Pārstāvēt lauksaimnieku vajadzības un intereses, veidojot stabilu un uz ražošanas attīstību vērstu Latvijas lauksaimniecības nozari, vienojot Latvijas ražojošos lopkopības uzņēmumus un saimniecības kopīgā nostājā, kā arī iestāties un cīnīties par godīgiem un samērīgiem atbalsta mehānismiem.

LSA valdes priekšsēdētājs Kaspars Melnis: “Mums ir jāatmet viensētas princips savā domāšanā - lai arī mēs strādājam katrs savā saimniecībā - mūsu lielie mērķi ir vienoti. Tādēļ arī darbiem, rīcībai un redzējumam ir jābūt vienam, lai kopīgiem spēkiem mēs varam to aizstāvēt un cīnīties par piena nozares stabilitāti un attīstību Latvijā. LSA sniedz iespēju visiem strādāt kopā. Mēs varam gan palīdzēt viens otram, gan vienoties darbā kopīgo mērķu sasniegšanai. Jo vairāk mēs būsim, jo stiprāki mēs kļūstam. Tas nozīmē valsts lopkopības nozares saimniecību vairākuma balsis dažādos valsts un starptautiska līmeņa lēmuma pieņemšānas procesos. Tā ir mūsu iespēja būt ne tikai sadzirdētiem, bet arī iesaistītiem dažādos lēmumu pieņemšanas procesos. Mūsu biedru pulks aug, tādēļ aicinu ikvienu saimnieku iestāties mūsu rindās - LSA!”

VALDE

KM.jpeg

Kaspars Melnis

Valdes priekšsēdētājs

Screenshot 2023-06-14 at 14.37.19.png

Andris Driksna

Valdes loceklis

Roll Film

Ivars Kalniņš

Valdes loceklis

Screenshot 2023-06-14 at 16.56.27.png

Ivars Keviešens

Valdes loceklis

Screenshot 2023-06-14 at 16.57.43.png

Jurģis Krastiņš

Valdes loceklis

Screenshot 2023-06-14 at 16.58.46.png

Jānis Miezītis

Valdes loceklis

Screenshot 2023-06-14 at 16.59.35.png

Mārtiņš Vaļko

Valdes loceklis

Screenshot 2023-06-14 at 17.00.34.png

Normunds Ruķis

Valdes loceklis

Screenshot 2023-06-14 at 17.01.30.png

Ligita Indriksone

Valdes locekle

Screenshot 2023-06-14 at 17.02.26.png

Marita Spundiņa

Valdes locekle

bottom of page