top of page
Cattle at Sunrise

PAR MUMS

Lopkopības saimniecību asociācija (LSA) apvieno jau vairāk nekā 50 biedrus, pārstāvot ražojošās Latvijas lopkopības saimniecības. LSA galvenais mērķis ir pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības nozares lopkopju intereses Latvijas un Eiropas mērogā. Pārstāvēt lauksaimnieku vajadzības un intereses, veidojot stabilu un uz ražošanas attīstību vērstu Latvijas lauksaimniecības nozari, vienojot Latvijas ražojošos lopkopības uzņēmumus un saimniecības kopīgā nostājā, kā arī iestāties un cīnīties par godīgiem un samērīgiem atbalsta mehānismiem.

LSA Valde

Lopkopības saimniecību asociācijas (LSA) valdes sastāvs.

bottom of page