top of page

Sertificēt Latvijā varēs astoņu jaunu lopbarības augu sugu sēklas

Līdz ar izmaiņām klimatā, arī līdz šim neierastas lopbarības augu sugas kļūst piemērotas audzēšanai un tirgošanai Latvijā. Sēklaudzētāji un lopbarības tirgotāji ir izteikuši interesi par vairākām jaunām lopbarības augu sugām, un valdība otrdien, 2. jūlijā, apstiprinājusi to ieviešanu lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.


Papildinājumi noteikumos paredz, ka turpmāk varēs sertificēt un pārdot Latvijā arī šādu astoņu lopbarības augu sugu sēklas:

  • suņu smilgu Agrostis canina L.,

  • birztalu skareni Poa nemoralis L.,

  • pļavas zeltauzīti Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.,

  • apiņu lucernu Medicago lupulina L.,

  • Aleksandrijas āboliņu Trifolium alexandrinum L.,

  • Persijas āboliņu Trifolium resupinatum L.,

  • zemeņu āboliņu Trifolium fragiferum L. un

  • sējas seradellu Ornithopus sativus Brot.

Šīm astoņām sugām noteikumos noteiktas lauku apskašu, sēklu sertifikācijas un pēcpārbaudes prasības.


Sējas zirņu, sējas vīķu un lauka pupu sertificētas sēklas materiālā dažkārt ir sastopams liels piemaisījumu daudzums. Kaut arī piemaisījumi nepārsniedz lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos* noteiktos minimālās analītiskās tīrības (% no masas) rādītājus, bet, vizuāli apskatot sēklas materiālu, tas izskatās nepietiekami attīrīts. Lai novērstu vizuāli pamanāmo augu piemaisījumu klātbūtni, noteikumos ir iekļauta arī prasība Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram pārtraukt ņemt paraugu, ja konstatēto piemaisījumu frakcijas izmērs ir lielāks par divu sēklu izmēru. Inspektoram par to ir jānformē sēklaudzētājs. Ja sēklaudzētājs vēlas, lai sēkla tiktu sertificēta, viņš var novērst piemaisījumu daudzumu sēklas materiālā.


Noteikumos ir precizēts, ka sēklu parauga noņemšanai sēklu partijai noliktavā ir jābūt novietotai tā, lai inspektors jebkurai iesaiņojuma vienībai varētu piekļūt bez piepūles, brīvi un droši, neapdraudot savu dzīvību un veselību.


Tāpat arī noteikumos no 13 uz 14 procentiem ir palielināts facēlijas mitruma līmenis sēklu kvalitātes novērtēšanai, kas tika rosināts publiskajā apspriešanā.  

Ar grozījumiem arī precizēts, ka sēklaudzētāji turpmāk iesniegumu par nepieciešamajām sēklaudzēšanas lauku apskatēm vai vidējā sēklu parauga noņemšanu, analīžu veikšanu un oficiālo etiķešu izgatavošanu iesniegs Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD), izmantojot zemkopības nozares e-pakalpojumu vietni, kurā ir pieejami visi zemkopības nozares iestāžu e-pakalpojumi.* Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumu Nr. 152 “Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”, 12. pielikumsAvots: Zemkopības ministrija

Comments


bottom of page